ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” 2014-2015

Zapisy na studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” 2014-2015 zostały rozpoczęte.

W najbliższym roku akademickim jest planowane w ramach jednych studiów podyplomowych ”Człowiek-Miasto-Środowisko” poprowadzenie dwóch równoległych specjalności:

1. studia z dominacją varsavianistyczną ogniskujące się w większym stopniu na poznaniu historii, funkcjonowania i rozwoju aglomeracji warszawskiej (zajęcia we wtorki w godz. 17 – 20)

2. studia wiślane (budowania potencjału i marki Wisły) ukierunkowane na rozpoznanie i planowanie rozwoju gmin nadwiślańskich na odcinku od Sandomierza do Torunia. Celem jest stworzenie korpusu specjalistów mogących wziąć czynny udział w przygotowaniu gmin do projektu Wisła 2017 (zajęcia w co drugą sobotę).

Oba kierunki będą wzajemnie uzupełniać się i inspirować.

Liczba miejsc limitowana – decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu na studia podyplomowe prosimy zaznaczyć grupę: varsavianistyczną lub wiślaną.

Ci, którzy się już zapisali mieli możliwość udziału w pierwszych zajęciach terenowych (maj 2014) – w lotach samolotami. Perspektywa lotnicza daje pełniejsze, niedostępne z ziemi,  możliwości rozpoznania, śledzenia i analizowania skutków przemieszczania się fali powodziowej na Wiśle oraz dolnym odcinku Narwi http://www.rokwisly.pl/awomair/

Więcej informacji patrz na zakładce powyżej „Założenia programowe” oraz „Program”

Jako zgłoszenie należy przesłać elektronicznie kopię dyplomu oraz podanie o przyjęcie, a także wpłacić na konto 25 % kosztów tj. 320 pln.

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii

04 1160 2202 0000 0000 6084 9317

z dopiskiem UW-CMS

Pozwoli to na wstępną rejestrację kandydata gwarantując miejsce. Po wstępnej rejestracji kandydat otrzyma elektronicznie potwierdzenie zgłoszenia oraz pozostałe formularze. Oryginały dyplomów oraz pozostałych dokumentów powinny zostać dostarczone na pierwszych zajęciach.

Zgłoszenia na studia podyplomowe i przesyłanie dokumentacji oraz wszelkie zapytania należy kierować bezpośrednio na adres mailowy:

studiaUW-CMS@biol.uw.edu.pl

Twórcą projektu i kierownikiem studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” jest dr. Marek Ostrowski m.ostrowski@biol.uw.edu.pl

 

 

Jedna odpowiedź na „ZAPISY NA STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „CZŁOWIEK-MIASTO-ŚRODOWISKO” 2014-2015

  • Pan WordPress pisze:

    Cześć, to jest komentarz.
    Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.