ROZPOCZĘTE ZAPISY NA VARSAVIANISTYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE 2016/2017

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru na kolejną edycję unikatowych varsavianistycznych Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko” w kolejnej unowocześnionej wersji 2016/2017.

Edycja, na którą nabór jest obecnie ogłoszony, pozwoli rozszerzyć zakres programowy i wykorzystać zdobytą wiedzę. Obok tradycyjnych zajęć z wiedzy o mieście z perspektywy  historycznej, społecznej, geograficznej, ekonomicznej, środowiskowej pojawi się wiele nowych tematów m.in. nowoczesne spojrzenie z perspektywy lotniczej i satelitarnej (po raz pierwszy w historii studiów Varsavianistycznych). Dlatego ofertę studiów kierujemy nie tylko, jak dotąd, do mieszkańców aglomeracji warszawskiej, do nauczycieli, a poprzez nich do uczniów,  do przewodników, ale również do samorządowców, radnych, działaczy kulturalnych, organizatorów NGO, którzy mają coraz większy wpływ na kształtowania nowoczesnego miasta.

Obok dotychczasowych tematów pojawią się istotne nowe wątki jak:

- wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz zobrazowań lotniczych i satelitarnych w poznawaniu i zarządzaniu miastem

- kapitał społeczny jako źródło rozwoju społeczeństwa na przykładzie aglomeracji warszawskiej

- czy można wykorzystywać narzędzie używane w dużych korporacjach do wspomagania partycypacji mieszkańców w ramach miast?

- przyszłość aplikacji internetowych w planowaniu miast

- globalne trendy – w jaki sposób zagraniczne organizacje planują wspomóc rozwój społeczeństwa poprzez narzędzia informatyczne

Studia nie będą więc ograniczały się tylko do zdobycia poszerzonej akademickiej wiedzy, jak na większości studiów, ale jej czynnego współtworzenia oraz praktycznego wykorzystania. Osoby z taką wiedzą i doświadczeniem, będąc pionierami we wdrażaniu nowych koncepcji miasta, będą miały większą szansę zaistnieć i pierwszej kolejności zdobyć lepsze pozycje w hierarchii społecznej i administracyjnej. Czynne włączenie się w budowanie aktywnych obywatelskich narzędzi zarządzania miastem powiązane będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii informatycznych opartych na wiedzy i doświadczeniu również takich dziedzin jak neuroinformatyka i psychologia.

Jak wyglądają poszczególne zajęcia można zobaczyć w programach zajęć z lat ubiegłych.

Plan zajęć, oprócz klasycznie rozumianej varsavianistyki, będzie zawierał nowocześnie prowadzone wykłady i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia będą na bieżąco - wspólnie z uczestnikami – ustalane i dobierane do zainteresowań i możliwości słuchaczy. Uczestnicy zajęć mają więc możliwość doboru tematów i aktywnego w nich uczestniczenia (zajęcia z dronami i kamerami termalnymi, udział w tworzeniu portalu, udział w projektach varsavianistycznych na skalę globalną, budowa edukacyjno-naukowego pływającego  laboratorium wiślanego, możliwość lotów nad miastem i wiele innych, które obecnie są już przygotowywane). Informacje o rozszerzonym zakresie zostaną podane na pierwszych zajęciach w październiku 2016 r.

Określenie „varsavianistyczne” oznacza, że wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone na przykładzie złożonych mechanizmów funkcjonowania Warszawy, ale dotyczą i mogą zainteresować mieszkańców innych dużych i małych ośrodków miejskich czy lokalnych osiedli.

Mimo braku rozpowszechniania informacji o rozpoczęciu naboru już obecnie (sierpień 2015 r.) już zebrała się kilkunastoosobowa grupa zainteresowanych, co oznacza, że studia zostaną uruchomione. W tej chwili formalnie rozpoczynamy nabór. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu 50 miejsc.

Absolwenci uzyskują dwa dyplomy: ukończenia Studiów Podyplomowych Człowiek-Miasto-Środowisko Uniwersytetu Warszawskiego oraz równie ceniony Akademii Wiedzy o Mieście, której patronuje Prezydent m.st. Warszawy.

Koszt studiów to tylko 1280 zł, za wszystkie trzy semestry! Wpłata może być dokonywana również w dwóch ratach. Nauczyciele mają możliwość dofinansowania z dzielnic.

Zajęcia będą odbywały się głównie we wtorki w godz. 17:30 – 19:30, a dodatkowo w najbliższym semestrze (zajęcia nieobowiązkowe, ale bardzo atrakcyjne) w niektóre poniedziałki oraz środy..

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wstępnych deklaracji udziału w studiach wraz z kopią dyplomu studiów na bezpośredni adres mailowy kierownika studiów dr Marka Ostrowskiego samper@samper.pl. W połowie września wszyscy kandydaci, którzy przesłali deklaracje zostaną indywidualnie powiadomieni o terminach zajęć i wykazie dokumentów koniecznych do rejestracji. Na przesłane adresy będą wysyłane również wszelkie inne dodatkowe informacje.

Studia ruszą, gdy zgłosi się min. 30 uczestników. Wówczas zgłoszeni kandydaci będą mogli zarejestrować się już formalnie przez USOS- elektroniczny uniwersytecki system rekrutacji.